UBKT Hòa Bình tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

14/01/2021 | 20:58 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 14-1, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Tô Duy Nghĩa, Ủy viên UBKT Trung ương; các đồng chí đại diện các vụ, đơn vị của Cơ quan UBKT Trung ương.

Về phía tỉnh Hòa Bình, tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Hòa Bình…

Trong năm 2020, UBKT các cấp trong tỉnh Hòa Bình đã tham mưu giúp cấp ủy chủ động quán triệt, triển khai phổ biến đầy đủ nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời triển khai toàn diện các Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 553 đảng viên và 653 tổ chức đảng; kiểm tra dấu hiệu vi phạm 7 đảng viên và 1 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 565 đảng viên và 444 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật 121 đảng viên và 2 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 162 đảng viên và 55 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 456 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 179 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 413 đảng viên và 370 tổ chức đảng; xem xét thi hành kỷ luật 56 đảng viên  bằng các hình thức (khiển trách 21; cảnh cáo 12; khai trừ 23). Giải quyết tố cáo 25 đảng viên; giải quyết khiếu nại 1trường hợp; kiểm tra tài chính đảng 32 tổ chức trong việc thu chi ngân sách và 364 tổ chức đảng về việc thu nộp, quản lý đảng phí. Tiếp nhận, xử lý 250 đơn thư, đã thực hiện việc xem xét, giải quyết hoặc phân loại chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã thông qua chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong năm 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của năm 2021.

Đồng chí Hoàng Văn Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Hòa Bình năm 2020. Đồng thời đề nghị UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình cần thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo UBKT các cấp về vai trò, vị trí, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư  Tỉnh ủy Hòa Bình cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của lãnh đạo, các vụ, đơn vị của UBKT Trung ương để Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã trao tặng Giấy khen tặng những tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2020.

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc được tặng Giấy khen tại Hội nghị.

Phương Thúy