UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt quy chế phối hợp

11/06/2019 | 14:23 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác phối hợp theo quy chế với UBKT các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Qua đó, tham mưu cấp ủy phối hợp chỉ đạo và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các đảng bộ quân sự huyện, thành phố; góp phần xây dựng các đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

UBKT các bên đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ quân sự tổ chức tốt việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là các văn bản quy định, hướng dẫn mới được ban hành như: Quy định số 109, ngày 3-1-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định 07, ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và các hướng dẫn, chương trình kế hoạch của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua quán triệt, học tập đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cấp ủy, UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra nói riêng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ, năng lực về công tác kiểm tra, giám sát, làm cơ sở thực hiện hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong các tổ chức đảng.

UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với UBKT Huyện ủy Văn Lãng tiến hành giám sát Đảng ủy Quân sự huyện và 2 đảng viên là cán bộ chủ trì. Kết quả giám sát cho thấy tổ chức đảng và đảng viên không có vi phạm; qua giám sát đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để tổ chức đảng và đảng viên có biện pháp sửa chữa, khắc phục.

UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với UBKT Huyện ủy Tràng Định, Chi Lăng, Văn Lãng, Bắc Sơn tham mưu cấp uỷ tổ chức giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng. Trong đó, nội dung giám sát tổ chức đảng về lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với đảng viên, giám sát về thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua đó, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với UBKT các huyện ủy chỉ đạo đảng ủy quân sự các huyện xử lý kỷ luật 7 đảng viên có vi phạm bằng các hình thức: Khiển trách 5, cảnh cáo 2 đảng viên.

Thực hiện quy chế phối hợp, các bên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết; qua hoạt động phối hợp cũng đã tăng cường mối quan hệ trao đổi, học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ làm công tác kiểm tra./.

PV