UBKT Đảng ủy Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Sư đoàn 968

29/09/2020 | 15:14 PM

Xem với cỡ chữ

Từ ngày 23-28/9/2020, UBKT Đảng ủy Quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và quản lý sử dụng tài chính Đảng đối với Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Sư đoàn 968, giai đoạn 2018 - 2020.

Quang cảnh buổi công bố kết luận kiểm tra.

Qua kiểm tra, UBKT Đảng ủy Quân khu đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sư đoàn 968 và các đảng ủy trực thuộc đã đạt được trong giai đoạn 2018-2020. Đảng ủy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng các cấp quán triệt, học tập, thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác kiểm tra, giám sát; các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, kết hợp tốt công tác kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất và kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề, từ đó đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; các cấp ủy, chi bộ thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc việc quản lý, thu chi tài chính đảng, các nội dung chi đúng mục đích, bảo đảm công khai, chặt chẽ, không có vi phạm, không xảy ra tham ô, thất thoát, lãng phí...

UBKT Đảng ủy Quân khu yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sư đoàn 968 và các đảng ủy trực thuộc cần tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ và UBKT tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu, kỹ các quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, nhất là các quy định mới tạo sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, UBKT và cán bộ đảng viên về chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, chú trọng giám sát thường xuyên, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác kiểm tra của người chỉ huy; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm sát với tình hình cụ thể của từng cấp ủy, chi bộ, xác định tỷ lệ kiểm tra, giám sát phù hợp, thực hiện quan điểm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, nhiệm vụ chính trị, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; thực hiện tốt nền nếp, chế độ công khai tài chính đảng... để từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nguyễn Thanh Hải

(Phòng Chính trị, Sư đoàn 968, Quân khu 4)