Tọa đàm khoa học về vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

23/05/2019 | 13:21 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 21-5-2019, tại Long An, UBKT Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Long An tổ chức Tọa đàm khoa học chủ đề “Vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng”. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương và đồng chí Lê Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Long An chủ trì buổi Tọa đàm. Tham dự gồm các đồng chí thành viên tham gia nghiên cứu Đề tài; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác phối hợp phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Đây là tọa đàm khảo sát của Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm.

Đồng chí Cao Văn Thống phát biểu khai mạc Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát thực thi chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác tổ chức, cán bộ và phát huy vai trò của người đứng đầu.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến; công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử đúng pháp luật, các hành vi tiêu cực, tham nhũng trên một số lĩnh vực được kiềm chế, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các ý kiến phát biểu tại Toạ đàm đi sâu phân tích, dẫn chứng về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan còn nhiều vướng mắc, chưa có quy chế, quy định chặt chẽ; công tác giám định trong một số lĩnh vực còn khó khăn (tài chính, kỹ thuật…). Hiện nay, văn bản pháp luật nhiều nhưng quy định còn sơ hở, thiếu chặt chẽ; quy định về phòng, chống tham nhũng chưa đủ sức răn đe….

Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Văn Thống cảm ơn, đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã bám sát chủ đề, tập trung phân tích, làm rõ công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, ngành và địa phương. Từ thực tiễn vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa phương đã giúp Ban Chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện giải pháp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng phù hợp, hiệu quả./.

Ngô Thị Thành An

Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương