Toạ đàm góp ý dự thảo “Quy định về thẩm quyền của tổ chức đảng trong việc đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt đảng của đảng viên”

05/06/2019 | 13:57 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 5-6-2019, tại Hà Nội, UBKT Trung ương đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức toạ đàm lấy ý kiến xây dựng dự thảo “Quy định về thẩm quyền của tổ chức đảng trong việc đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt đảng của đảng viên”. Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì buổi Toạ đàm.

Dự buổi Toạ đàm có các đồng chí: Cao Văn Thống, Uỷ viên UBKT Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Quy định; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban cán sự Đảng Chính phủ; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án Nhân dân Tối cao; Bộ Tư pháp; Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo UBKT Quân uỷ Trung ương; Đảng uỷ Công an Trung ương; lãnh đạo UBKT các tỉnh uỷ trực thuộc Trung ương…

Buổi Toạ đàm được UBKT Trung ương tổ chức nhằm lấy ý kiến của UBKT cấp uỷ trực thuộc Trung ương và đảng uỷ một số bộ, ngành Trung ương, địa phương để hoàn thiện xây dựng dự thảo “Quy định về thẩm quyền của tổ chức đảng trong việc đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt đảng của đảng viên” do Bộ Chính trị giao.

Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì buổi Toạ đàm.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Tô Quang Thu nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác kiểm tra của Đảng được chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực, để lại nhiều dấu ấn tốt, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ. Cấp uỷ đảng, UBKT các cấp đã tăng cường chỉ đạo, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung lựa chọn đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, những “điểm nóng, điểm khó”, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tiến hành kiểm tra, giám sát; kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, trên cơ sở đó quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức và cá nhân vi phạm.

Nhiều chủ trương, quy định của Đảng và phát luật của Nhà nước được ban hành, sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng; phòng, chống tham nhũng, suy thoái, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm.

Tuy nhiên, kết quả hoạt động của cấp uỷ, UBKT các cấp vẫn còn hạn chế, bất cập, chưa đồng đều, toàn diện, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng chưa cao, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một trong những nguyên nhân của hạn chế trên là do các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chưa được hoàn thiện; trong đó có khó khăn, vướng mắc về việc đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ của cấp uỷ viên, đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên vi phạm.

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát biểu tại Toạ đàm.

Hiện nay, một số nội dung của quy định về đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, sinh hoạt của cấp uỷ của cấp uỷ viên đã được nêu tại Điều 40, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Song, vẫn còn một số vấn đề chưa được hệ thống hoá, chưa đủ rõ nên tổ chức thực hiện còn khó khăn, vướng mắc, cần được nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới cho phù hợp. Việc ban hành “Quy định về thẩm quyền của tổ chức đảng trong việc đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt đảng của đảng viên” là cần thiết để kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trên.

Tại buổi Toạ đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung: Một số vấn đề đặt ra cần được sửa đổi, bổ sung: Có nên quy định khi đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần đình chỉ chức vụ và ngược lại không; các trường hợp cụ thể thường xảy ra trên thực tế… Thảo luận thống nhất về bố cục, tên của Quy định và các nguyên tắc nêu trong Quy định; các nội dung quy định về thẩm quyền, thời hạn, thủ tục đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt đảng; thống nhất về quy định xử lý vi phạm và trách nhiệm tổ chức thực hiện của cấp uỷ, UBKT các cấp và các tổ chức liên quan….

Các đại biểu tham dự Toạ đàm.

Đã có 13 ý kiến tham gia, trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có chất lượng cao. Kết luận chương trình Toạ đàm, đồng chí Tô Quang Thu đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu tối đa tất cả các ý kiến tham gia để hoàn thiện Quy định trước khi trình Bộ Chính trị. Đồng thời nêu lên nhiều ý kiến có tính gợi mở và đặt ra nhiều vấn đề cho UBKT Trung ương phải tiếp tục mở rộng nghiên cứu trong thời gian tới bằng các Đề án cụ thể trình Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: Thu Hoài