Tổ chức Họp báo về Đại hội đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

19/10/2020 | 14:25 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 19-10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy và Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Với chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27/10 đến 29/10/2020. Đại hội thực hiện 04 nội dung: (1) Thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 -2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng. Đại hội tiến hành với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”. Dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ Khối, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quan tâm sâu sắc. Do vậy, đồng chí mong muốn trước, trong và sau Đại hội, các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối và nhân dân cả nước về lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ cách mạng; những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; tuyên truyền về các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; không khí phấn khởi, vui mừng, tin tưởng vào Đại hội của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025; công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối; tuyên truyền về Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Minh Ngọc