Tỉnh ủy Quảng Nam tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

13/01/2020 | 14:25 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 13-1-2020, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Võ Thái Nguyên, Uỷ viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương.

Đồng chí Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019, cấp uỷ các cấp tỉnh Quảng Nam kiểm tra 983 tổ chức đảng, 1.863 đảng viên (có 985 cấp uỷ viên); giám sát 677 tổ chức đảng, 1.223 đảng viên (có 800 cấp uỷ viên); kết luận, 17 tổ chức đảng và 19 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên; phát hiện, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 đảng viên, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 3, giảm hình thức kỷ luật 1 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 142 tổ chức đảng và 426 đảng viên (có 198 cấp ủy viên), kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 134 đảng viên. Kiểm tra 855 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và 21 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 đảng viên. Giám sát 562 tổ chức đảng, 657 đảng viên (có 604 cấp ủy viên), phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 9 đảng viên. Kiểm tra 88 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách đảng và 641 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí…

Cấp uỷ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 341 đảng viên (có 60 cấp uỷ viên) bằng các hình thức: Khiển trách 248, cảnh cáo 59, cách chức 6, khai trừ 28 trường hợp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những khó khăn, tồn tại trong  thực hiện nhiệm vụ; qua đó kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp thời gian tới.

Đồng chí Võ Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Thái Nguyên nhấn mạnh: Năm 2019, UBKT các cấp tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao… Bước sang năm 2020, đồng chí đề nghị UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và nhiệm kỳ sát với tình hình thực tiễn địa phương; thực hiện Quy định 195 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới; tiếp tục thực hiện Thông báo kết luận giám sát của UBKT Trung ương; xây dựng đề án nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đủ số lượng, bảo đảm chất lượng…

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường ghi nhận và biểu dương kết quả cấp ủy và UBKT các cấp đã nỗ lực đạt được năm qua, đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh. Đồng chí đề nghị, năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định 1224 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp… Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực chủ yếu như: Công tác cán bộ; giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã quán triệt, triển khai Thông báo kết luận 156, ngày 1-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Hướng dẫn 07 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2019; UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và 3 tập thể, 3 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 2019./.

Tin, ảnh Lương Đức