Tỉnh ủy Phú Thọ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

15/01/2020 | 10:50 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 13-1-2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Đồng chí Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019, cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 1.003 tổ chức đảng và 396 đảng viên; giám sát 407 tổ chức đảng và 431 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 36 tổ chức đảng và 87 đảng viên (có 52 cấp uỷ viên các cấp); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 475 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 285 tổ chức đảng; giám sát 327 tổ chức đảng và 303 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 375 đảng viên...

Đồng chí Hoàng Văn Trà phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao những kết quả tỉnh Phú Thọ đã đạt được, đồng thời trao đổi, cho ý kiến đối với những việc tỉnh cần quan tâm, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Trong chương trình Hội nghị, UBKT Tỉnh uỷ đã quán triệt những nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 07, ngày 12-12-2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh; nhất là việc tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tự giác làm công tác kiểm tra, giám sát để tạo điều kiện thuận lợi và làm chỗ dựa vững chắc cho UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhất là giám sát quy chế hoạt động của cấp uỷ các cấp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước... trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự tham gia cấp ủy các cấp. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy về chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn UBKT và cán bộ cơ quan UBKT các cấp tương xứng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra; gắn đào tạo, quy hoạch với luân chuyển cán bộ để đào tạo nguồn cán bộ kiểm tra; chuẩn bị nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, UBKT Tỉnh uỷ đã khen thưởng 11 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019./.

Tin, ảnh: Phạm Tuyên