Tỉnh ủy Phú Thọ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW

30/09/2020 | 08:29 AM

Xem với cỡ chữ

Chiều 29-9, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2015 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp tỉnh Phú Thọ đã quán triệt, trin khai đầy đủ, t chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương về công tác kim tra, giám sát. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kim tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII ca Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kim tra, giám sát ca Đng. Công tác kim tra, giám sát được tăng cường và đẩy mạnh; từng bước xiết chặt kỷ cương, k luật trong Đảng bộ; đặc biệt, tập trung kim tra việc sa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khi kim đim theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với việc thực hiện Ch thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quy chế làm việc ca cấp ủy; công tác cán bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... UBKT các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện công tác quán triệt, triển khai và thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bn ch đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện; hằng năm, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện theo đúng chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cp huyện và tương đương đã chủ trì tổng kết công tác kim tra, giám sát hằng năm và nhiệm kỳ; đối với cấp cơ sở, việc sơ, tổng kết công tác kim tra, giám sát, k luật đng được thực hiện cùng với hội nghị sơ kết, tng kết công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 5.928 tổ chức đảng và 2.029 đảng viên; giám sát 2.089 tổ chức đảng và 2.160 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 7 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 265 tổ chức đảng và 842 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 93 tổ chức đảng và 382 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 116 đảng viên; kiểm tra 2.792 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 1.215 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 371 tổ chức đảng về thu chi tài chính và 4.025 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo đối với 5 tổ chức đảng và 106 đảng viên; giám sát chuyên đề 1.286 tổ chức đảng và 2.499 đảng viên.

Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đã có 7 ý kiến thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát ở các địa phương, đơn vị. Đồng thời kiến nghị với Trung ương một số vấn đề cần tháo gỡ để làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đã quan tâm và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, tạo ra những chuyển biến lớn trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực trong việc cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; phân loại giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, trước hết là đối với đảng viên liên quan trực tiếp đến nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu thủ đoạn, chống phá tung tin giả của các đối tượng cơ hội chính trị, gây nghi ngờ chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ngay sau Đại hội quan tâm giám sát việc tham mưu, ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT. Cấp ủy, UBKT cấp trên tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy và UBKT cấp dưới. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2020-2025 cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình và giám sát chuyên đề, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm, dư luận bức xúc, những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, những cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy các cấp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. UBKT các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy trong việc kiểm tra, giám sát, không để chồng chéo, nhưng cũng không có “khoảng trống”...

Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Trọng Đức