Tỉnh ủy Đồng Tháp tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện Quy định 30-QĐ/TW

17/09/2020 | 00:36 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 16-9-2020, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 -2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng. Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương VII, Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBKT Tỉnh ủy; bí thư các đảng đoàn, ban cán sự đảng; đại diện lãnh đạo UBKT các huyện ủy, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp kiểm tra 1.846 tổ chức đảng và 5.522 đảng viên; giám sát chuyên đề 2.126 tổ chức đảng và 2.327 lượt đảng viên.

UBKT các cấp tích cực tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp uỷ và UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. UBKT các cấp kiểm tra 22 tổ chức đảng và 229 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 152 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 1.097 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 109 tổ chức đảng (có 11 cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp) về công tác lãnh đạo, quản lý việc thu, chi ngân sách và 1.408 tổ chức đảng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Giám sát theo chuyên đề 1.302 tổ chức đảng và 1.265 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền và UBKT các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật 1.157 đảng viên và 14 tổ chức đảng.  

Các đại biểu dự Hội nghị phát biểu, thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ một số mặt tồn tại, hạn chế, thiếu sót và kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tích cực chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tự suy thoái”, “tự diễn biến” trong nội bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh./.

Ngô Thị Trúc Mai

(Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp)