Tỉnh ủy Hòa Bình tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

15/01/2020 | 10:55 AM

Xem với cỡ chữ

Sáng 14-1-2020, Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

. 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT các cấp tỉnh Hòa Bình đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, địa phương, đơn vị, tập trung chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu và phát triển kinh tế- xã hội.

 

Đồng chí Hoàng Văn Đức phát biểu khai mạc Hội nghị.

UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 741 đảng viên và 710 tổ chức đảng, giám sát chuyên 863 đảng viên và 549 tổ chức đảng. Kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 4 tổ chức đảng; qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát cơ bản bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, quy trình của Đảng. Kiểm tra việc xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ, đảng viên liên quan đến sai phạm tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và 2018 của tỉnh Hòa Bình; giúp xem xét, xử lý vi phạm đối với 26 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2017. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định về tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm.

Toàn cảnh Hội nghị.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 95 tổ chức đảng và 188 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 521 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 279 tổ chức; giám sát chuyên đề 689 đảng viên và 645 tổ chức đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 252 đảng viên bằng các hình thức; kiểm tra việc thu, chi ngân sách 122 tổ chức đảng, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 461 tổ chức đảng…

Hội nghị đồng thời đã triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn về cung cấp thông tin báo chí sau kỳ họp của UBKT các tỉnh ủy, thành ủy…; mô hình sáp nhập cơ quan thanh tra, kiểm tra của một số địa phương hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong giai đoạn hiện nay phải đi đầu; thông qua công tác kiểm tra, giám sát góp phần xiết chặt kỷ cương trong Đảng. UBKT các cấp cần tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm… Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đó là: Một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ; việc tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có lĩnh vực chưa kịp thời; việc xem xét thi hành kỷ luật đảng một số trường hợp còn chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; lưu trữ hồ sơ một số cuộc kiểm tra chưa đầy đủ, kịp thời theo quy định…

          Phương Thúy