Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015- 2020

23/09/2020 | 22:43 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 23-9, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Tô Duy Nghĩa, Ủy viên UBKT Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy và thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và đại diện các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh...

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã tập trung quán triệt, triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy định, hướng dẫn về công tác công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa các văn bản của cấp ủy cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cấp mình. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; các chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ chỉ đạo các cơ quan quan mưu, giúp việc của cấp ủy thực hiện.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.939 tổ chức đảng và 3.470 đảng viên; giám sát chuyên đề 2.725 tổ chức đảng 3.589 đảng viên; kết luận 38 tổ chức đảng và 22 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có 7 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 3 đảng viên.

UBKT các cấp đã kiểm tra 321 tổ chức đảng và 632 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 3.000 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 1.232 tổ chức; giám sát chuyên đề 2.558 tổ chức và 2.558 đảng viên; giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 121 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 173 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và kiểm tra 2.973 tổ chức về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 20 tổ chức đảng và 562 đảng viên bằng các hình thức.

Hội nghị đã được nghe 8 ý kiến của các đại biểu bổ sung, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị; rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng chí  Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã biểu dương những kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. UBKT các cấp đã thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ, tích cực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra đã được nâng lên nhưng số lượng các cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; các cuộc giám sát chuyên đề số lượng lớn, nhưng không thẩm tra, xác minh, phát hiện vi phạm còn ít. Nguyên nhân xuất phát từ nghiệp vụ còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan tham mưu cấp ủy, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật chưa huy động được tối đa lực lượng tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát... Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Trà và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị./.

Phương Thúy