Thừa Thiên Huế thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X

11/10/2018 | 17:16 PM

Xem với cỡ chữ

Sau 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm tra 5.171 tổ chức đảng, 34.162 đảng viên (trong đó có 3.487 cấp ủy viên); giám sát 4.449 tổ chức đảng, 19.860 đảng viên (trong đó có 2.389 cấp ủy viên). 

UBKT các cấp trong tỉnh kiểm tra 181 tổ chức đảng, 730 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, phải thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng, 374 đảng viên; kiểm tra 2.681 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 3.675 tổ chức đảng, 3.063 đảng viên; giải quyết tố cáo 6 tổ chức đảng, 141 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 11 đảng viên; kiểm tra 77 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 2.350 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí... Qua kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 238 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống; nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ; tham nhũng, cố ý làm trái...

Lương Đức