Thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 8-2018

29/08/2018 | 14:55 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 29-8, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 8-2018. Dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong tháng 8-2018, toàn Ngành thu 28.932 tỷ đồng; lũy kế hết tháng 8 thu 202.917 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch cả năm; trong đó: Thu BHXH là 138.402 tỷ đồng, thu bảo hiểm nhân thọ (BHTN) là 9.881 tỷ đồng, thu BHYT là 54.633 tỷ đồng. Thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 27.995 tỷ đồng; lũy kế đến hết tháng 8, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 201.973 tỷ đồng, đạt 68,61% kế hoạch cả năm. 

Tính đến hết tháng 8-2018, toàn Ngành đã thanh tra, kiểm tra việc sử dụng lao động tại 11.756 đơn vị. Có 21.589 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia, đã yêu cầu truy đóng nộp Ngân sách nhà nước 53.466 triệu đồng; đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian 637 lao động, yêu cầu thoái thu, hoàn trả 2.407 triệu đồng. Lập biên bản vi phạm hành chính 550 đơn vị, xử phạt 17.344 triệu đồng. 

Thông tin về kế hoạch tháng 9-2018, đồng chí Đào Việt Ánh cho biết, BHXH Việt Nam sẽ tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII liên quan đến công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất, đặc biệt tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Thủ tướng Chính phủ.

PV