Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) thực hiện tốt công tác nắm tình hình

12/09/2019 | 09:19 AM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành kiểm tra đối với 234 tổ chức đảng và 104 đảng viên, kết luận 4 tổ chức và 2 đảng viên có khuyết điểm vi phạm; trong đó, thành ủy đã kiểm tra 70 tổ chức đảng và 32 đảng viên, kết luận 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Các cấp ủy đã giám sát 185 tổ chức đảng và 79 đảng viên, trong đó thành ủy đã giám sát 86 tổ chức đảng và 5 đảng viên.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp là việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình, phát hiện, xác định và quyết định kiểm tra. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng và 28 đảng viên; giám sát đối với 171 tổ chức đảng và 262 đảng viên. Thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 132 đảng viên bằng các hình thức; tiếp nhận và giải quyết 32 đơn tố cáo; xử lý 35 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân…

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Thành ủy Vĩnh Yên đã khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, từ đó đã có những chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phương Thúy