Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

17/01/2019 | 13:35 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 16-1-2018, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng không chỉ giúp cho Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn giúp cho chính quyền cũng trong sạch, vững mạnh. Để công tác kiểm tra đi vào thực chất và hiệu quả cần tập trung thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa UBKT, Thanh tra, HĐND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH Thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên thông báo kết quả kiểm tra trên các phương tiện truyền thông.

Đối với việc thực hiện Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sau 1 năm triển khai, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo giải quyết 3.074/3.747 thông tin (đạt 82,03%), đây là một kết quả đáng trân trọng. Qua đó cho thấy những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy các cấp trong đó có vai trò của UBKT. Trong thời gian tới, Thành phố cần triển khai quyết liệt hơn nữa, đồng thời các đơn vị cần triển khai sơ kết để rút kinh nghiệm, có những giải pháp, nâng cao chất lượng thực hiện.

Năm 2019 là năm tăng tốc, năm quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ. Thành phố sẽ tập trung vào 2 khâu đột phá là cải cách hành chính và triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội; triển khai 9 chương trình trọng điểm bao gồm 7 chương trình đột phá của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và thêm 2 nội dung nữa (đô thị thông minh, Nghị quyết 54). Cùng với đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo phát triển Thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.104 tổ chức đảng và 2.515 đảng viên, giám sát 1.819 tổ chức đảng và đảng viên. UBKT Thành ủy và UBKT các cấp kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính đảng và các tài sản, tài chính, đầu tư công quan trọng khác đối với 304 tổ chức đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 407 tổ chức đảng và 681 đảng viên.

Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, 412 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 309, cảnh cáo  81, cách chức 15, khai trừ ra khỏi Đảng 7 trường hợp. Nội dung vi phạm trên chủ yếu liên quan đến việc không thực hiện đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định về công tác quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ; quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành... Nguyên nhân dẫn đến vi phạm do cấp ủy, người đứng đầu, tổ chức đảng không nắm vững, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là các nguyên tắc tập trung dân chủ; buông lỏng công tác lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, nể nang, né tránh trong việc đấu tranh, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm. Một bộ phận đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm...

Bên cạnh đó, trong năm qua, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp đã xem xét, xử lý 896 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Qua phân loại có 699 đơn phải giải quyết, 207 đơn không giải quyết. Kết quả, đã chuyển giải quyết theo thẩm quyền 463 đơn, hướng dẫn, trả 112 đơn, lưu 321 đơn.

Về kết quả sau 1 năm thực hiện Quy định 1374, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, việc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Quy định 1374 từ cấp Thành phố tới cấp cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo xem xét, xử lý thông tin phản ánh từ 4 nguồn tin (các ý kiến của cử tri, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân và phản ánh của báo chí). Nhiều đơn vị đã đưa nội dung thực hiện vào các cuộc sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định 1374 còn có đơn vị và người đứng đầu chưa nắm chắc mục đích, nội dung, quy trình thực hiện Quy định trên; còn lúng túng trong việc phân loại nguồn tin, việc chỉ đạo giải quyết chưa đảm bảo quy trình theo quy định, còn đùn đẩy trách nhiệm...

Trong năm 2018, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo giải quyết 3.074/3747 thông tin, tổ chức 115 cuộc kiểm tra, 162 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện Quy định 1374. Qua chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh, đã chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật 97 đảng viên, xử lý kỷ luật về chính quyền đối với 142 cán bộ công chức, có trường hợp chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung vi phạm chủ yếu là: Vi phạm về chức trách công vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng; tài chính, tài sản công, đầu tư công, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở, vi phạm về công tác tổ chức cán bộ, vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo, vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Đối với tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, từ phản ánh của cơ quan báo chí và đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, UBKT Thành ủy đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên tại 3 đơn vị, dự kiến công khai kết quả xử lý trong quý I/2019.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, trong năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát một số vụ việc, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng. Các cấp ủy chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề nổi cộm ở đơn vị…

Đồng chí Nguyễn Thiện nhân trao Bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy./.

(Theo dangcongsan.vn)