Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố

02/06/2020 | 16:24 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 2-6-2020, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành ủy viên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí thành viên UBKT Thành ủy; đại diện cấp ủy, UBKT các quận, huyện, đảng uỷ khối trực thuộc Thành uỷ…

Thực hiện Thông báo số 3150-TB/TU, ngày 29-3-2019 kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019 đã đạt được kết quả cụ thể: Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 19 tổ chức đảng và 15 đảng viên về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII; Kế hoạch 76-KH/TU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII; việc khắc phục các hạn chế khuyết điểm, sai phạm sau các kết luận thanh tra, kiểm toán và của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương.

UBKT Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 17 tổ chức đảng và 15 đảng viên, kết luận tất cả đều có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra 8 tổ chức đảng về lãnh đạo, quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và lãnh đạo, quản lý tài chính đảng. Giám sát 3 tổ chức đảng về thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 5-10-2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy giám sát 10 tổ chức đảng về các nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 10-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thẩm định kết quả khắc phục các kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đối với 7 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Xem xét, xử lý trách nhiệm đảng viên đối với 32 vụ việc, liên quan đến kết luận thanh tra thành phố theo Quy chế phối hợp giữa thanh tra và kiểm tra thành phố.

Các ban đảng và các ngành của Thành phố thực hiện hàng chục cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát về các nội dung: Công tác đảng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển cán bộ; chương trình ứng dụng thông tin trong thực hiện cải cách hành chính; việc phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án; phản biện xã hội; thái độ, ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tiến độ thực hiện dự án chống ngập và một số dự án khác; sử dụng tài nguyên đất của các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách; hiệu quả, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao; thực hiện chính sách bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án...

Thanh tra thành phố triển khai, thực hiện 33 đoàn thanh tra kinh tế - xã hội đối với 101 đơn vị, đến nay đã có 24 đoàn thực hiện xong, phát hiện 28/101 đơn vị có sai phạm số tiền gần 239 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 228 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 30 tập thể và 6 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc. Kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 16 đơn vị, kết luận 2/16 đơn vị có sai phạm, kiến nghị thu hồi số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thành lập 3 đoàn thanh tra liên quan nội dung phòng, chống tham nhũng, phát hiện 2 đơn vị có sai phạm kiến nghị thu hồi hơn 65 tỷ đồng. Thanh tra, rà soát kết quả thực hiện đối với 4 kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đến nay UBND thành phố đã thu hồi được hàng trăm tỷ đồng và hàng ngàn mét vuông đất...

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát như: Một số cơ quan, đơn vị cấp thành phố chưa bảo đảm tiến độ kiểm tra, thanh tra, giám sát theo chương trình; đối tượng kiểm tra, thanh tra, giám sát còn trùng lắp; việc xử lý hành chính chưa tương xứng với kết luận thanh tra. Một số kết luận thanh tra, kiểm tra của các đơn vị chưa kết luận rõ hoặc có kiến nghị chưa rõ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc chưa thực hiện tốt việc công khai thông tin kết quả cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát trên các kênh thông tin báo chí, trang điện tử của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các tham luận đã tập trung trao đổi kinh nghiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác lãnh đạo, quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất;  kinh nghiệm giám sát về trách nhiệm, ứng xử của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; kinh nghiệm giám sát việc thực thi pháp luật; kết quả thanh tra việc thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, lãng phí; kinh nghiệm giám sát việc thực hiện chương trình vận động “người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận kết quả đạt được của các đơn vị cấp thành phố đối với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện theo Thông báo số 3150-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Việc đẩy mạnh sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra giữa các ngành, các đơn vị đã nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát, góp phần bảo đảm an ninh chính trị của Thành phố, hạn chế các đoàn khiếu kiện đông người; thu hồi nhiều tài sản, tài chính từ các vụ vi phạm về cho ngân sách; góp phần để thành phố ngày càng xanh, sạch đẹp hơn; thái độ công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp ngày càng thân thiện, hiệu quả hơn; hạn chế những sai sót trong thực thi pháp luật; việc thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU về quy trình tiếp nhận giải quyết thông tin phản ánh đã góp phần dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh…

Tuy nhiên, việc công bố kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa đồng đều nên các đơn vị cần làm tốt hơn việc công khai, công bố kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát để người dân biết; các cơ quan chức năng phải phối hợp làm tốt công tác truyền thông, trang bị phương tiện cho cổng thông tin của Thành phố và trang tin điện tử của các địa phương, đơn vị; Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tốt các buổi giao ban báo chí, đưa tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát trên các báo, trang tin điện tử của địa phương và hỗ trợ thông tin cho các cơ quan báo chí. Đặc biệt, năm 2020 là năm Đại hội cấp Thành phố, cũng là năm nhiều thế lực thù địch tuyên truyền chống phá Đại hội, do đó việc tuyên truyền để phản bác âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Thành phố là rất quan trọng. Theo đồng chí, việc thanh tra, kiểm tra, giám sát không cần chạy theo số lượng, cần tập trung vào chất lượng, trong đó ưu tiên cho các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quyết định, kết luận sau các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát của nhiệm kỳ. Đồng chí yêu cầu, 3 tháng một lần, UBKT Thành ủy tham mưu giúp Thành ủy báo cáo kết quả việc phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát của các đơn vị.

Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh một số nội dung trong thời gian tới: Tập trung tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp. Việc quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, nhất là việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ thuộc trách nhiệm của UBND Thành phố; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố; triển khai thực hiện phần mềm xử lý thông tin phản ánh theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, nhất là các quyết định, kết luận liên quan đến Thủ Thiêm. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. Phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng. Hỗ trợ cho dân, doanh nghiệp có khó khăn do bệnh dịch Covid-19; chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách…

Trịnh Nhất