Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, thanh tra trên địa bàn khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

07/04/2019 | 15:21 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 6-4-2019, tại Đà Nẵng, Vụ Địa phương V (Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương) và Cục II (Thanh tra Chính phủ) đã có buổi làm việc nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện công tác phối hợp trong thời gian qua; bàn biện pháp tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKTTrung ương; Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Hà Quốc Trị, Võ Thái Nguyên, Ủy viên UBKTTrung ương; lãnh đạo Vụ Địa phương V và Cục II.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vịđã thông báo khái quát về công tác tổ chức bộ máy; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tình hình địa bàn; kết quả hoạt động thời gian qua và thống nhất đánh giácông tác phối hợp giữa Vụ Địa phương V và Cục II trong những năm qua đạt được những kết quả nhất định; góp phần giúp mỗi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao phó…Các ý kiến tại buổi làm việc đều cho rằng: Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đang phát triển nhanh về mọi mặt. Theo đó, bên cạnh các yếu tố tích cực, nhiều vấn đề, vụ việc về kinh tế, xã hội cũng nảy sinh; trên địa bàn còn tiềm ẩn những diễn biến khó lường; đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng nhiều hơn, nhất là trong thời gian đại hội đảng các cấp sắp diễn ra; nhiệm vụ công tác của mỗi đơn vị ngày càng nặng nề, phức tạp hơn... Do vậy, đòi hỏi hai đơn vị phải có các biện pháp hữu hiệu, phù hợp, để tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa UBKTTrung ươngvà Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ do Ban Bí thư ban hành vào năm 2012, hai đơn vị thống nhất sẽ xây dựng văn bản; trình lãnh đạo UBKTTrung ương và Thanh tra Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở cho các hoạt động phối hợp đi vào nền nếp. Dự kiến các nội dung được tăng cường phối hợp bao gồm: Thường xuyên trao đổi về tình hình địa bàn khu vực được phân công theo dõi; về cách thức để tránh sự chồng chéo, giảm áp lực và phiền hà cho đối tượng thanh tra, kiểm tra; chia sẻ thông tin theo quy định cho phép trong quá trình kiểm tra, thanh tra, nhất là các vụ việc phức tạp;hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhân lực tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra; về xử lý vụ việc, con người, việc khắc phục hậu quả sau thanh tra, kiểm tra… Định kỳ, hai đơn vị sẽ đánh giá lại kết quả phối hợp và triển khai nhiệm vụ sắp tới. Tại buổi làm việc, hai đơn vị cũng thống nhất sẽ theo dõi kỹ việc sáp nhập UBKT và thanh tra các cấp, nhất là cấp huyện; tổng hợp, phân tích những khó khăn, thuận lợi, những nơi có cách làm tốt, để tham mưu kịp thời cho cấp có thẩm quyền có những quyết định cần thiết, phù hợp.

Tấn Tu