Quảng Nam: Thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

13/03/2018 | 14:20 PM

Xem với cỡ chữ

Liên quan đến việc thực hiện Thông báo kết luận của UBKT Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ngày 9-3-2018, đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 854/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo. Cụ thể các quyết định được thu hồi, hủy bỏ như sau:

Quyết định số 649/QĐ-UBND, ngày 26-2-2014, về việc điều động, luân chuyển ông Lê Phước Hoài Bảo, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam); Quyết định số 829/QĐ-UBND, ngày 17-3-2014, về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016; Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 2-4-2015 về việc điều động ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch Đầu tư và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam; Quyết định số 3376/QĐ-UBND, ngày 21-9-2015 về việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa có quyết định về việc ông Lê Phước Hoài Bảo thôi tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức tư vấn, giúp việc. Theo đó, ông Bảo sẽ thôi đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia thành viên các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ chức tư vấn, giúp việc do UBND tỉnh Quảng Nam lập.

Trước đó, UBKT Trung ương kết luận, đồng chí Lê Phước Thanh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Phước Hoài Bảo (là con trai của đồng chí) giữ các chức vụ (Trưởng phòng của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục; để UBND tỉnh quyết định cử đồng chí Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sỹ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước không đúng quy định. Đồng chí Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sỹ tại nước ngoài. UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo. Đến giữa tháng 2-2018, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã xóa tên trong danh sách đảng viên đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

T. Tu