Quảng Nam: Kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

12/02/2018 | 11:21 AM

Xem với cỡ chữ

Trong 2 ngày 8 và 9-2-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quản lý có khuyết điểm, vi phạm theo Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền và báo cáo với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021 rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm và không để xảy ra tái phạm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đánh giá việc xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm điểm tại các tổ chức đảng đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và đúng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các tập thể, cá nhân đã kiểm điểm nghiêm túc, thấy rõ vi phạm, khuyết điểm và rút ra bài học sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Căn cứ Quy định số 263 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy Quảng Nam đã quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban T chức Tỉnh ủy.

Đức Lương