Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà làm việc với UBKT Tỉnh ủy Phú Yên

01/08/2019 | 22:43 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 1-8-2019, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã đến thăm và làm việc với UBKT Tỉnh ủy Phú Yên. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Huy Nhiệt, Vụ trưởng Vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương.

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, trong 6 tháng đầu năm, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, đáng chú ý, đã giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 556-TB/UBKTTW, ngày 14-12-2018, của UBKT Trung ương kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy. Cùng thời gian, UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng và 48 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 51 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát 66 tổ chức và 37 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 72 tổ chức; giải quyết tố cáo 11 trường hợp; thi hành kỷ luật 28 đảng viên… Tại buổi làm việc, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế và những kiến nghị, đề xuất về thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; về kiện toàn, củng cố UBKT và cơ quan UBKT các cấp; về chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra...

Đồng chí Hoàng Văn Trà biểu dương UBKT các cấp tỉnh Phú Yên đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2019. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, UBKT các cấp, nhất là UBKT Tỉnh ủy, phải vừa tích cực tham mưu giúp cấp ủy, vừa tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thuận lợi hơn, tốt hơn, có chất lượng, hiệu quả hơn. Trong kiểm tra nghiệp vụ, không chỉ xem xét việc tuân thủ các quy trình, quy định, mà cần chú ý đến nội dung kiểm tra phải tập trung phục vụ việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; đồng thời, qua đó, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kiểm tra. Đối với giám sát chuyên đề, đối tượng cần gắn liền tổ chức và người đứng đầu; nội dung giám sát chú ý vào quy chế làm việc, công tác cán bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai… Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp sắp tới. UBKT, các đoàn, tổ kiểm tra giữ nghiêm nguyên tắc, thực hiện đúng quyền hạn, chức trách theo quy định. Chú ý xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm tra gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, giàu bản lĩnh và tinh thông nghiệp vụ. UBKT Tỉnh ủy cần tổ chức thực hiện tốt Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18-6-2019, của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tăng cường phối hợp với Vụ Địa phương V, UBKT Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Trà cũng đã giải thích và ghi nhận một số kiến nghị, đề xuất của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên.

Tấn Tu