Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà làm việc với UBKT Tỉnh ủy Bình Định

01/08/2019 | 10:15 AM

Xem với cỡ chữ

Chiều 31-7-2019, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã đến thăm và làm việc với UBKT và cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Bình Định. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên UBKT Trung ương; Nguyễn Huy Nhiệt, Vụ trưởng Vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương.

Đồng chí Hoàng Văn Trà phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã kiểm tra 135 tổ chức đảng và 6.237 đảng viên; giám sát 52 tổ chức và 47 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 71 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 8 tổ chức đảng và 24 cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 121 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 53 tổ chức về thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát 45 tổ chức, 32 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 4 tổ chức; giải quyết tố cáo 9 trường hợp; thi hành kỷ luật 31 đảng viên; tham mưu cấp ủy kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp…

UBKT Tỉnh ủy Bình Định cũng kiến nghị, đề xuất Trung ương một số nội dung: Cần hướng dẫn về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; hướng dẫn thực hiện kết luận của Ban Bí thư về thu hồi, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra của cấp ủy, UBKT các cấp; về thống nhất thực hiện công tác tổ chức cán bộ trong toàn Ngành Kiểm tra; điều chỉnh một số điểm chưa phù hợp với thực tế khi sáp nhập văn phòng cơ quan UBKT cấp tỉnh vào văn phòng tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Văn Trà biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 của UBKT các cấp tỉnh Bình Định. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, UBKT các cấp trong tỉnh cần tính toán, cân đối tổng thể, bố trí lực lượng, bảo đảm thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi dấu hiệu vi phạm, chú ý những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm. Về kiểm tra nghiệp vụ, vừa kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định trong thực hiện nhiệm vụ, vừa  xem xét nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có tập trung phục vụ việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị hay không. Chú trọng giám sát chuyên đề, nhất là về quy chế làm việc, công tác cán bộ, quản lý tài sản, đất đai… UBKT cần tham gia tích cực và có trách nhiệm cao về công tác cán bộ; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp sắp tới. Chú ý xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ; cán bộ kiểm tra phải gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, giàu bản lĩnh và tinh thông nghiệp vụ. Đồng chí đề nghị UBKT Tỉnh ủy cần nhanh chóng phổ biến, quán triệt Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18-6-2019, của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng đã thông báo khái quát một số tình hình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian qua; đồng thời, ghi nhận và giải thích một số kiến nghị, đề xuất của UBKT Tỉnh ủy Bình Định.

Tấn Tu