Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020

23/07/2020 | 17:49 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 23-7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố và giới thiệu sách xuất bản lần thứ I năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin truyền thông; Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Hội Xuất bản Việt Nam; Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an); Học viện An ninh nhân dân; Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Học viện Báo chí & Tuyên truyền và các cơ quan thông tấn báo chí…

Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020 của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bao gồm các đầu sách được xuất bản về nhiều đề tài lớn, trong đó có những vấn đề quan trọng: Chống tham nhũng; những tác động tiêu cực của công nghệ đến đời sống con người và xã hội; các vấn đề liên quan đến lịch sử, chính trị…

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Phạm Chí Thành cho biết: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày Quốc khánh 2/9; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, năm 2020 còn là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đẩy mạnh phối hợp các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành nhiều đầu sách chính trị, lý luận, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đầu năm đến ngày 20-7, Nhà xuất bản đã ra mắt bạn đọc gần 400 ấn phẩm về các lĩnh vực: Chính trị, lý luận, pháp luật, kinh tế, lịch sử, văn hóa - xã hội. Trong đó, nổi bật là các ấn phẩm thuộc 4 chủ đề chính, gồm: Sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bên cạnh sách thuộc các chủ đề chính, Nhà xuất bản cũng đã ra mắt nhiều cuốn sách nghiên cứu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước, như: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay; bộ sách các dân tộc Việt Nam; bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam; Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam...

Ngoài ra, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đã xuất bản, phát hành 38 sách điện tử, bạn đọc có thể đọc online hoặc tải về miễn phí nội dung hơn 400 đầu sách tại Trang Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (http://www.thuviencoso.vn/).

Mai Phương