Nghiệm thu Đề tài khoa học “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ công chức thuộc diện cấp ủy quản lý”

26/11/2019 | 21:57 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 26-11-2019, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp bộ Đề tài khoa học “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ công chức thuộc diện cấp ủy quản lý (cấp Trung ương và cấp tỉnh)”, do đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm. GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài được kết cấu thành 3 chương: Cơ sở lý luận về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; Hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý (từ 2006 đến nay); Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lưc công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản trong tình hình hiện nay.

Đề tài đã làm rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về kê khai tài sản và công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức nói chung và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nói riêng; nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc minh bạch tài sản, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, qua đó rút ra những giá trị tham khảo. Cùng với việc làm rõ cơ sở lý luận, Đề tài cũng đã nêu kết quả thực hiện việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý hiện nay; thực trạng công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản nguyên nhân cơ bản của các hạn chế, tồn tại. Từ đó, Đề tài đã kiến nghị một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức thuộc diện cấp ủy quản lý trong thời gian tới.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có giá trị thực tiễn cao, mang tính thời sự, đặc biệt là trong tình hình Đảng ta đang quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng. Phát biểu kết luận, GS, TS Phùng Hữu Phú cho rằng Đề tài có giá trị cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Ban Chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu với tinh thần trách nhiệm cao; hoàn thành xuất sắc về nội dung nghiên cứu.

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu thống nhất đánh giá Đề tài đạt loại xuất sắc./.

Phương Thúy