Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý”

10/07/2019 | 16:44 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 10-7-2019, tại Hà Nội, Cơ quan UBKT tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý” do đồng chí Nghiêm Phú Cường, Ủy viên UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm.

TS. Tô Quang Thu phát biểu tại Hội nghị.

Tiến sỹ Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Cơ quan UBKT Trung ương, Chủ tịch HĐKH Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham dự Hội nghị có: Tiến sỹ Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ; các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương…

Đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; Chương II: Hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý (từ 2006 đến nay); Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong tình hình hiện nay.

Đề tài tập trung đánh giá kết quả thực hiện việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý qua công tác kiểm tra, giám sát kê khai tài sản. Theo đó, việc kê khai tài sản trong thời gian gần đây có những chuyển biến rõ rệt, dần đi vào nền nếp; tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập đúng thời hạn đã đạt 99,5%, công khai đạt tỷ lệ 98,7%. Đồng thời, Đề tài qua nghiên cứu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích những nguyên nhân cơ bản của các hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản trong tình hình hiện nay…

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cùng đại biểu tham dự đều nhận định kết quả Đề tài nghiên cứu bám sát thực tiễn và có tính ứng dụng cao; bên cạnh đó cũng đã chỉ ra những vấn đề cần bổ sung để nâng cao chất lượng, hiệu quả của Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài đạt yêu cầu.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. Đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng của Đề tài.

Phương Thúy