Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Một số giải pháp tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý”

01/08/2018 | 11:39 AM

Xem với cỡ chữ

Chiều 31-7-2018, UBKT Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề án Một số giải pháp tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý” do đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm. TS. Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

TS. Tô Quang Thu phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, các quy định của Đảng áp dụng đại trà cho đảng viên nói chung và chưa có quy định riêng đối với nhóm cán bộ lãnh đạo cấp cao. Bên cạnh đó, việc kê khai tài sản, thu nhập sau khi có Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đến nay đã được 10 năm nhưng vẫn được đánh giá là hình thức, không giúp cho cơ quan chức năng kiểm soát được biến động tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Để khắc phục tình trạng trên, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Bộ Chính trị đã dự kiến xây dựng một quy định riêng về kiểm tra, giám sát việc minh bạch tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, giao UBKT Trung ương nghiên cứu, soạn thảo. Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII) đã thống nhất bổ sung trách nhiệm, quyền hạn của UBKT Trung ương; Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII cũng nêu rõ: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên. Tiếp đó, ngày 23-5- 2017 Bộ Chính trị ban hành Quy định số 85-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Đây là giải pháp quan trọng không chỉ khắc phục tình trạng hình thức trong kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ trong thời gian qua, mà còn tạo ra một bước chuyển mới trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, hiện còn một số khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập: Đây là nhiệm vụ mới, lần đầu tiên giao cho UBKT nên có lúng túng trong tổ chức thực hiện. Nội dung giám sát liên quan đến tài sản, thu nhập thuộc sở hữu của cá nhân; đối tượng được giám sát là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt các cấp có thể có tâm lý sợ bị giám sát, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, sợ bị phát hiện dấu hiệu không minh bạch trong tài sản, thu nhập, từ đó đối phó, thiếu cộng tác, thiếu trung thực, quanh co, cản trở, gây khó khăn, thậm chí tìm cách mua chuộc cán bộ kiểm tra. Tính trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức hiện nay không cao; tài sản, thu nhập của cá nhân khó kiểm soát vì ở Việt Nam giao dịch tiền mặt vẫn là chủ yếu, thu nhập ngoài lương còn khá phổ biến nhưng chưa có cơ chế kiểm soát. Quy định pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh để kiểm soát biến động tài sản, thu nhập...

TS. Nguyễn Quốc Hiệp đóng góp ý kiến về Đề án.

Do vậy, việc nghiên cứu để đưa ra các giải pháp giải pháp tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý trong thời gian tới là yêu cầu cấp bách, tạo nền móng vững chắc nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đang đặt ra hiện nay.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, Đề án đuợc kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về kê khai tài sản và giám sát kê khai tài sản; Chương 2: Thực trạng công tác giám sát kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi nghiệm thu.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cùng đại biểu tham dự đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề án và đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế, những vấn đề cần bổ sung để nâng cao chất lượng Đề án.

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu, đánh giá kết quả nghiên cứu Đề án đạt yêu cầu.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, TS. Tô Quang Thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu Đề án; những giải pháp Đề án đề xuất có tính khả thi cao khả thi. Đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu những ý kiến đóng góp đ hoàn thiện Đề án.

Phương Thúy