Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Mô hình hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra đảng và thanh tra nhà nước trong điều kiện mới”

22/12/2020 | 15:22 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 22/12, Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Mô hình hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra đảng và thanh tra nhà nước trong điều kiện mới” do đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm. Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung ương phát biểu tại buổi nghiệm thu Đề án.

Thời gian qua, đã có một số đề tài, đề án nghiên cứu khoa học về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong đó có đề cập ở các góc độ khác nhau về việc hợp nhất 2 cơ quan trong điều kiện mới ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, sâu sắc đến cơ sở lý luận và thực tiễn về hợp nhất 2 cơ quan nêu trên. Vì vậy, Ban Chủ nhiệm đã lựa chọn Đề án “Mô hình hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra đảng và thanh tra nhà nước trong điều kiện mới” là chủ đề nghiên cứu. Mục tiêu của đề án là trên cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình hợp nhất 2 cơ quan; thực trạng và nguyên nhân; đúc kết kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra; đề xuất mô hình và giải pháp hợp nhất cơ quan UBKT đảng và thanh tra nhà nước trong điều kiện mới ở nước ta hiện nay.

Đến nay, nước ta có 12 tỉnh gồm: Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Hải Phòng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Đồng Nai và Kiên Giang đã thực hiện việc hợp nhất cơ quan UBKT và cơ quan thanh tra nhưng ở những cấp độ khác nhau.

Việc hợp nhất hai cơ quan thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, nghĩa là Đảng sử dụng bộ máy nhà nước, quyền lực nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thanh tra; giúp cho các hoạt động được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà; hạn chế được những bất cập trong công tác đào tạo, quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, tránh lãng phí về con người, chi phí hành chính, cơ sở vật chất. Việc hợp nhất còn tránh được tình trạng cùng một vụ việc nhưng kết luận của thanh tra và kiểm tra lại không thống nhất; đồng thời góp phần nâng cao vị thế Ngành Kiểm tra Đảng và Thanh tra của Nhà nước.Việc hợp nhất cơ quan UBKT của Đảng và thanh tra Nhà nước là một chủ trương mang tính thí điểm của Đảng ta nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá, Ban Chủ nhiệm Đề án đã lựa chọn nghiên cứu đề tài đúng và sát hợp với đòi hỏi của lý luận và thực tiễn. Đề án đã làm rõ tính cấp thiết, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp nghiên cứu của đề án. Các nội dung được đề cập khá toàn diện và phong phú. Đề án đã luận giải khá tốt các nội dung cơ bản về kiểm tra, thanh tra cũng như chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ tương đồng, những khác biệt trong thực hiện chức năng của hai cơ quan; đồng thời đã định hình về cơ sở lý luận, cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn của việc hợp nhất. Đề án cũng đưa ra được 4 nhóm giải pháp chủ yếu bảo đảm và khuyến khích thí điểm hợp nhất có tính đồng bộ và khả thi. Hội đồng nghiệm thu cũng góp ý và gợi mở một số vấn đề để Ban Chủ nhiệm chỉnh sửa, bổ sung.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ nhiệm đề án tiếp thu ý kiến đóng góp tại buổi nghiệm thu.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề án, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ nhiệm Đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Đề án.

Qua phản biện, thảo luận, Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá Đề án nghiên cứu đạt yêu cầu, đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề án tiếp thu tối đa ý kiến của Hội đồng, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Đề án trình Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nghiệm thu chính thức.

Minh Ngọc