Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng”

05/07/2019 | 20:59 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 5-7-2019, Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng” mã số KHBĐ (2018)-12, do đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm.

Tiến sỹ Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Dự  Hội nghị có các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương…

TS. Tô Quang Thu phát biểu tại Hội nghị.

Đề án được triển khai thực hiện từ tháng 7-2018 đến nay; đã ký kết thực hiện 10 chuyên đề nghiên cứu với các nhà khoa học, quản lý, nghiên cứu trong và ngoài Cơ quan. Trên cơ sở các chuyên đề này, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã tổng hợp, xây dựng thành Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu kèm theo Bản kiến nghị Đề án. Đồng thời, Ban Chủ nhiệm Đề án đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia của các nhà khoa học, quản lý, nghiên cứu sau đó tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu, trình Hội đồng nghiệm thu Đề án cấp cơ sở.

Xuất phát từ thực trạng hiện nay, vi phạm của tổ chức và đảng viên có xu hướng gia tăng về số lượng, phức tạp và nghiêm trọng hơn về tính chất, quy mô và tinh vi hơn về cách thức vi phạm. Các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm gia tăng và nghiêm trọng hơn nhưng việc phát hiện, kiểm tra, xử lý chưa kịp thời, chưa tương xứng. Do vậy về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2010 có ghi rõ: “Quan tâm công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn. Tập trung nghiêm cứu đổi mới phương pháp kiểm tra giám sát của Đảng”. Trên tinh thần đó, Đề án “Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng” sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cả về lý luật và thực tiễn đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Theo đồng chí Cao Văn Thống, mục tiêu chính của Đề tài nhằm đánh giá thực trạng sử dụng 5 phương pháp cơ bản và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện các phương pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hiện nay. Đề tài có nhiệm vụ chính: Khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 5 phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, các quan điểm về Đảng về vấn đề này; Đánh giá thực trạng sử dụng 5 phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hiện nay; Đề xuất mục tiêu, yêu cầu các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp thiết thực vào Đề án, tập trung vào các nội dung chính: Bố cục, kết cấu của Đề án; phạm vi, nội dung, đối tượng nghiên cứu; thực trạng và các giải pháp đề xuất, kiến nghị...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu nhấn mạnh: Các ý kiến, kiến nghị được trao đổi tại Hội nghị sẽ được Chủ nhiệm Đề án tiếp thu. Từ kết quả nghiên cứu của Đề án sẽ góp phần đổi mới và hoàn thiện các phương pháp cơ bản trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả từng cuộc kiểm tra, giám sát nói riêng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói chung.

Phương Thúy