Nâng mức hỗ trợ để thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

31/10/2019 | 14:46 PM

Xem với cỡ chữ

Tại Phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chiều 30-10-2019, trước tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần ngày càng gia tăng nhiều đại biểu cho rằng cần nâng mức hỗ trợ để thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 30-10-2019.

BHXH là một trong những trụ cột của an sinh xã hội; tỷ lệ bao phủ BHXH dần tăng lên, ước đến hết năm 2019 đạt tỷ lệ bao phủ 32,5% trong tổng số lực lượng lao động. Đối tượng tham gia dần mở rộng, tuy nhiên, đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện còn rất thấp và khó khăn. Bên cạnh đó, tình trạng hưởng BHXH một lần có xu hướng tiếp tục gia tăng. Từ năm 2014 đến năm 2018, mỗi năm bình quân số người tham gia vào hệ thống BHXH là một triệu người, nhưng số ra khỏi hệ thống BHXH cũng không nhỏ, trong 5 năm có tới 2,7 triệu người hưởng BHXH một lần.

Đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh (Bình Phước) cho biết, việc giải quyết hưởng chế BHXH một lần rất dễ dàng và mức hỗ trợ dần tăng, so với các nước, Việt Nam áp dụng chính sách này khá mở. Tình hình liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước như thuế, đầu tư, tài chính, lao động còn hạn chế. Theo số liệu cung cấp của cơ quan Thuế, hiện nay có 610.000 doanh nghiệp nộp thuế nhưng cơ quan BHXH chỉ thu được của 327.000 doanh nghiệp, còn 283.000 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động.

Để đạt được mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân như Nghị quyết 28-NQ/TW (về cải cách chính sách BHXH) đã đề ra, Chính phủ cần sớm tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 93 của Quốc hội về BHXH một lần để làm cơ sở cho việc điều chỉnh pháp luật cho việc hưởng chế độ BHXH một lần, giảm thiểu tình trạng này. Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) cho rằng, cần hạn chế việc hưởng chính sách BHXH một lần, vì trong 2,7 triệu người, có đến 93% là mới đóng BHXH được 10 năm đã rút ra khỏi hệ thống an sinh này, và trong 93% đó, có 50% mới đóng được dưới 1 năm đến 3 năm. Do vậy, Chính phủ cần tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng BHXH cho đối tượng hộ cận nghèo và hộ nghèo, để thúc đẩy người dân tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đạt nhanh tốc độ tăng BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 28 của Trung ương./.

Hà Phương