Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

06/11/2018 | 15:20 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 6-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 7-11 (1948 - 2018). Dự Lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Dự Lễ còn có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn khai mạc, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã nêu những thành tích nổi bật của Đảng bộ Khối đã đạt được trong 70 năm qua. Ngày 7-11-1948, Ban Thường vụ Trung ương Cứu quốc Hội đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương gồm 6 chi bộ để thuận tiện cho việc sinh hoạt Đảng và tổ chức hoạt động chủ yếu tại Chiến khu Việt Bắc, đã xác lập được vai trò, vị trí quan trọng; luôn được Đảng, Bác Hồ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên. Tháng 6-1953, Liên chi được phát triển thành Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng, Trung ương. Năm 1962, Đảng bộ chuyển về trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Năm 1964 trở về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương. Năm 1978, Ban Bí thư quyết định giải thể các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương, chuyển các tổ chức đảng về trực thuộc Ban Bí thư và Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đến năm 1982, Trung ương quyết định thành lập Đảng ủy cấp trên của 10 Đảng bộ cơ quan Trung ương theo khối công tác (gọi tắt là Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương). Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), ngày 11-4-2007, Bộ Chính trị đã quyết định lập Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở hợp nhất 7 Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên chi cơ quan Trung ương, Đảng bộ Chính, Dân, Đảng Trung ương, nay là Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin cậy. Lớp lớp cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vượt qua khó khăn, thử thách cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên thắng lợi công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cơ quan Đảng ủy Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Khối các cơ quan Trung ương; nhiều ban, đơn vị của Đảng ủy Khối được Trung ương tặng Cờ và Bằng khen; nhiều đảng bộ, chi bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước…

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một đảng bộ lớn, đặc thù, có vai trò, vị trí quan trọng; có đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương; có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể ở Trung ương vững mạnh. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quan tâm tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng, qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc, thấm nhuần hơn chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình, phê bình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời là Đảng bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng với truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết tâm, kiên trì, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đọc diễn văn khai mạc.

Phương Thúy