Lễ công bố và bàn giao cuốn sách “Công kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân”

13/08/2020 | 08:59 AM

Xem với cỡ chữ

Chiều 12-8, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật và Bộ Công an phối hợp tổ chức buổi lễ công bố và bàn giao cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân”. Chủ trì buổi Lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS. TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật.

Cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân” cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng Công an nhân dân; đồng thời là tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong lực lượng Công an nhân dân. Nội dung gồm 3 phần chính: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân; Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân giai đoạn 2010-2020; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân.


Toàn cảnh Lễ công bố sách.

Nguồn tài liệu nghiên cứu, biên soạn cuốn sách được tổng hợp, hệ thống từ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác Công an nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân nói riêng; các bài nói, bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lực lượng Công an nhân dân… Cuốn sách vinh dự được đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư viết lời tựa. Đặc biệt có ý nghĩa hơn khi ra mắt đúng vào dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19-8 (1945-2020)./.

Phương Thúy