Kon Plông tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

17/04/2018 | 13:42 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông (Kon Tum) đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện có hiệu quả, góp phần ngăn chặn những biểu hiện quan liêu, tiêu cực gây thất thoát, tham ô, lãng phí các nguồn kinh phí, tài sản của Nhà nước.

Cụ thể, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị về việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn thuộc ngân sách; mua sắm, sử dụng tài sản công, xây dựng cơ bản và chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, tất cả tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra đều có khuyết điểm, vi phạm, phải thu hồi nộp ngân sách 123.489.500 đồng. Nguyên nhân sai phạm do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí không sâu sát, thiếu chặt chẽ của người đứng đầu cơ quan và bộ phận tài chính./.

Lương Đức