Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm góp phần ổn định tình hình cơ sở ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh)

08/04/2020 | 13:41 PM

Xem với cỡ chữ

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Tiên Du đã có nhiều chuyển biến tích cực: Cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động, tích cực hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 25 đảng viên, góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã kiểm tra đối với 310 chức đảng và 351 đảng viên (trong đó có 147 cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 34 tổ chức đảng; giám sát thường xuyên 46 tổ chức đảng. UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 142 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 87 tổ chức đảng; giám sát 6 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp quản lý, sử dụng đảng phí 151 tổ chức đảng với 6.267 đảng viên. UBKT Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 25 đảng viên; kết luận 9 tổ chức đảng có vi phạm, phải kiểm điểm rút kinh nghiệm; 21 đảng viên có vi phạm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 12 đảng viên (gồm: Khiển trách 9, cảnh cáo 1, cách chức 2 trường hợp). Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã giải quyết theo quy trình 10 đơn tố cáo đối với 10 đảng viên; giải quyết 2 đơn khiếu nại kỷ luật Đảng; thi hành kỷ luật 144 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 87, cảnh cáo 40, cách chức 2, và khai trừ ra khỏi Đảng 15 trường hợp; kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách

Nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm bức xúc, giữ ổn định tỉnh hình chính trị cơ sở phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong năm 2019, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã tập trung tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm 7 đảng viên (có 5 cấp ủy viên); kết luận 7 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải xử lý lý luật 3 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Đồng thời, kiểm tra dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức đảng, cụ thể là: UBKT Huyện ủy đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm cách cấp đối với Chi ủy Chi bộ thôn Trung, Đảng bộ xã Cảnh Hưng trong việc thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo chỉ đạo giải quyết vướng mắc, tồn đọng kéo dài liên quan đến khu đất Mả Quang, thôn Trung; qua kiểm tra kết luận Chi ủy thôn Trung có vi phạm, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm. UBKT Đảng ủy xã Phú Lâm đã kịp thời, quyết liệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy thôn Vĩnh Phục, trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế bầu cử trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; qua kiểm tra kết luận Chi ủy thôn Vĩnh Phục có vi phạm và yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đã giúp cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ thành công. UBKT Đảng ủy xã Phật Tích đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy thôn Phúc Nghiêm trong công tác quản lý tài chính đảng, tài chính thôn; qua kiểm tra kết luận Chi ủy thôn Phúc Nghiêm không có vi phạm, đã giúp nhanh chóng ổn định tình hình chính trị cơ sở./.

Hải Hà