Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên năm 2018 khu vực phía Nam

16/04/2018 | 14:04 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 16-4-2018, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, UBKT Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên cho 135 đồng chí cán bộ kiểm tra thuộc đảng bộ các tỉnh, thành khu vực phía Nam. 

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Sa Như Hoà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và UBKT Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong 6 ngày (từ 16 đến 21-4-2018), học viên được nghiên cứu, truyền đạt 10 chuyên đề: Giới thiệu Quy định số 30-QĐ/TW, Quy định số 102-QĐ/TW; công tác giám sát trong Đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kỷ luật, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giải quyết tố cáo, khiếu nại; kiểm tra tài chính Đảng; thống kê, lưu trữ;  xem phim tư liệu, tham quan và nghe báo cáo kinh nghiệm thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát của một số đơn vị.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu học viên nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, học tập các nội dung được giảng viên giới thiệu để vận dụng vào công việc, góp phần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị…

Trịnh Nhất