Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên chính năm 2019 khu vực phía Bắc

19/08/2019 | 12:44 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 19-8-2019, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên chính năm 2019 khu vực phía Bắc. Dự Lễ Khai giảng có các đồng chí: Tô Quan Thu, Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương cùng 164 cán bộ, công chức giữ ngạch kiểm tra viên chính tại 36 địa phương, đơn vị khu vực phía Bắc.

Đồng chí Hoàng Văn Trà phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Văn Trà nhấn mạnh: Đảng ta xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đề ra bốn nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nhóm giải pháp quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Vì vậy, cần phải tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Hơn 3 năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, UBKT các cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong Ngành Kiểm tra ở các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực; bản lĩnh chính trị, trình độ, kiến thức và năng lực của cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng được nâng cao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện  nay…

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Đồng chí Hoàng Văn Trà đề nghị các học viên tập trung học tập, lĩnh hội đầy đủ các nội dung được truyền đạt; thảo luận những vấn đề nảy sinh, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, trau dồi để nắm chắc nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt là tham gia phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Tống Văn