Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức dành cho 20 uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XII

14/03/2018 | 14:25 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 14-3-2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức dành cho 20 ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tham dự Lễ khai giảng.

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đảng ta luôn dành sự quan tâm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện cán bộ và luôn coi đây là nhiệm vụ rất quan trọng được tiến hành thường xuyên, liên tục. Trong quá trình đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp quan trọng, tổ chức thành công nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đảng, xong việc tổ chức lớp bồi dưỡng cho các ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là lần đầu tiên Học viện được Bộ Chính trị giao tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các học viên được Trung ương lựa chọn học lớp này là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng. “Cùng với việc trải nghiệm qua thực tiễn công tác ở các địa phương đơn vị, các đồng chí còn phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cập nhật những kiến thức mới về lý luận, củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, rèn luyện đạo đức cách mạng, tác phong công tác, kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý xử lý tình huống để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đồng chí Trần Quốc Vượng nói.

Đồng chí đề nghị các ủy viên dự khuyết coi đây là cơ hội quý: “Hãy dành tất cả thời gian, công sức cho việc nghiên cứu, học tập. Phát huy cao độ nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế của lớp học, các quy định của Học viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu của lớp học mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao phó”. Đồng chí mong lớp học thực sự là diễn đàn để các học viên trao đổi, thảo luận, nhằm nhận thức rõ ràng và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về công tác chuyên môn của những người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố; khi hoàn thành khoá học, các ủy viên dự khuyết sẽ tích luỹ được các kiến thức, kỹ năng, có thêm bản lĩnh, điều kiện để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình.

Thay mặt các học viên phát biểu, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương coi đây cơ hội hiếm có để các ủy viên dự khuyết được nghe truyền đạt kinh nghiệm, để trao đổi công tác và hứa sẽ nỗ lực học tập với thái độ nghiêm túc nhất, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao nhất.

PV