Kết quả kỳ họp thứ 52 của UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai

11/08/2020 | 08:09 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 29-7-2020, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai họp kỳ thứ 52. Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

- Nghiêm khắc phê bình, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Cưỡng, đảng viên Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Trong thời gian giữ chức vụ Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa, đồng chí Cưỡng đã có thiếu sót, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương xây dựng Kho tạm và sử dụng nguồn phí thi hành án được trích giữ lại để xây dựng Kho tạm bảo quản tang vật của Chi cục Thi hành án dân sự Biên Hòa.

- Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê bình nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Công an tỉnh có thiếu sót, khuyết điểm trong việc xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi vi phạm theo Thông báo kết luận của UBKT Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Hoàng Nam, đảng viên, cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Cẩm Mỹ, do đã có vi phạm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng PC 08, Công an tỉnh.

PV