Kết quả kỳ họp thứ 39 của UBKT Tỉnh ủy Hải Dương

22/05/2020 | 13:50 PM

Xem với cỡ chữ

UBKT Tỉnh ủy Hải Dương vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 39. Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy xem xét, đánh giá kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Vạc, xã Thái Học; lãnh đạo thực hiện Kết luận số 640 ngày 30-10-2018 của Thanh tra tỉnh Hải Dương về việc quản lý, sử dụng đất đai, xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Bình Giang.

Qua xem xét, đánh giá, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 tham mưu, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đại tại thôn Vạc. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Vạc, xã Thái Học...

Xem xét lại việc thi hành kỷ luật chưa đúng tính chất, mức độ, tác hại để có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với các cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Vạc, xã Thái Học giai đoạn 2007-2014. Chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân vi phạm có liên quan xảy ra giai đoạn 2007-2014 chưa được xem xét, xử lý theo quy định. Chỉ đạo UBND huyện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm tại thôn Vạc diễn ra trong thời gian dài, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận nhân dân bức xúc nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không có biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm. Rà soát thực trạng vi phạm lấn chiếm đất đai trên địa bàn huyện; thực trạng các hợp đồng giao khoán ao, cho chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất do trưởng thôn và các phó trưởng thôn Vạc ký với các hộ dân. 

Rút kinh nghiệm trong việc chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận số 640 của Thanh tra tỉnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Thông báo số 706, ngày 6-1-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó làm rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình về khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 640 của Thanh tra tỉnh. 

Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy quyết định xem xét, kiểm tra đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai.

PV