Hướng tới mục tiêu 100% người lao động tham gia BHXH

03/12/2019 | 10:49 AM

Xem với cỡ chữ

Hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân theo Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 102 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương. Nghị quyết này đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan chức năng đẩy mạnh quản lý tốt đối tượng cũng như buộc các doanh nghiệp trên địa bàn phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định đóng BHXH cho người lao động.

Để thực hiện mục tiêu trên, năm 2019 BHXH Việt Nam đã thành lập các Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo Quyết định số 2445/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam cũng luôn theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... Do đó, năm 2016, tỉ lệ tham gia BHXH mới đạt 24,6% tổng số lao động; năm 2017 tăng lên 25,8%; năm 2018 tăng lên 26,58% và dự kiến năm 2019 đạt trên 31% lực lượng lao động… Dự kiến BHXH Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Nghị quyết 28-NQ/TW là đến năm 2021 đạt khoảng 35% và đến năm 2025 đạt 45% lực lượng lao động tham gia BHXH.

Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa đăng ký tham gia BHXH cho người lao động; tỉ trọng doanh nghiệp tham gia BHXH chiếm tỉ lệ thấp so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động (năm 2018 cơ quan BHXH quản lý thu 327.000/610.000 doanh nghiệp - chiếm 53,61% số doanh nghiệp). Số người hưởng chế độ BHXH 1 lần có xu hướng gia tăng, gây ảnh hưởng đến kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, cần phải xử lý nghiêm hành vi cố tình trốn đóng BHXH theo Bộ luật Hình sự; Công đoàn cơ sở phải tích cực đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho người lao động; cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường thanh kiểm tra, xử lý những trường hợp cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH. Đặc biệt, Chính phủ phải tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 93 về việc cho người lao động hưởng chế độ BHXH 1 lần theo Điều 63 Luật BHXH nhằm bảo đảm an sinh cho người lao động.

Theo BHXH Việt Nam, để mở rộng vững chắc diện bao phủ hướng tới BHXH toàn dân, cần thay đổi nhận thức về đối tượng bắt buộc tham gia BHXH. Cụ thể, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đến toàn bộ người có quan hệ lao động (có thuê mướn, sử dụng và trả lương) thay vì chỉ quy định áp dụng đối với người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên như trong Luật BHXH hiện hành. Đối với khu vực không có quan hệ lao động (lao động tự sản xuất kinh doanh, không thuê mướn lao động và cũng không làm thuê cho chủ sử dụng lao động khác) có thu nhập tương đối ổn định và đang chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định thì cần được bổ sung vào diện tham gia BHXH bắt buộc./.

Thu Phương