Họp báo Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

13/08/2019 | 08:03 AM

Xem với cỡ chữ

Chiều 12-8-2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức họp báo Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh". Các đồng chí: Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì họp báo.

Tham dự họp báo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo, cán bộ cấp vụ và tương đương của Tạp chí Cộng sản và hơn 30 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội.

Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là hoạt động nghiên cứu khoa học, có ý nghĩa sâu sắc, nhằm thiết thực tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 50 năm ngày mất của Người 2-9 (1969 - 2019). Đồng thời, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người, đúc rút thành lý luận để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng nói chung, trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nói riêng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Đỗ Ngọc An cho biết: Tham dự Hội thảo là các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ làm công tác đảng chuyên trách và một số gương điển hình, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Các tham luận tại Hội thảo nghiên cứu, làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Bác về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, vai trò của việc nêu gương nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị…

Theo dự kiến, Hội thảo sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8-2019 tại Hà Nội. Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh"./.

Phương Thúy