Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

08/06/2018 | 10:22 AM

Xem với cỡ chữ

Hầu hết các ý kiến tại Hội thảo đều thống nhất cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Quy chế là rất cần thiết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gần đây của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngày 7-6-2018, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Vụ Nghiên cứu Cơ quan UBKT Trung ương phối hợp với UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (ban hành theo Quyết định số 58, ngày 7-5-2007 của Bộ Chính trị, khóa X). Dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBKT một số huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam; thành viên Tổ Biên tập; lãnh đạo, chuyên viên UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam. Các đồng chí: Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam; Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Hầu hết các ý kiến tại Hội thảo đều thống nhất cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Quy chế là rất cần thiết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gần đây của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, nhất là việc phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ (chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm người nhà, người thân, bè cánh...). Đồng thời đóng góp ý kiến thảo luận về các vấn đề: Đề xuất, thẩm định, quyết định về công tác cán bộ; việc phong, thăng quân hàm trong lực lượng vũ trang; việc kiểm soát quyền lực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Phạm Đức Tiến đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu; Tổ Biên tập sẽ tiếp thu để bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện Dự thảo, trình UBKT Trung ương./.

Nguyễn Văn Thương 

(Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương)