Hội thảo khoa học “Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”

15/05/2018 | 15:23 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 15-5-2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 263, ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Dự Hội thảo có các đồng chí đại diện Hội đồng Khoa học các ban Đảng Trung ương; cấp ủy, UBKT đảng ủy các bộ, ban, ngành; đại diện UBKT một số tỉnh ủy, thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật... Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội thảo. 

Các đồng chí: Tô Quan Thu, Phạm Chí Thành chủ trì Hội thảo. 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Tô Quang Thu đánh giá cao vai trò của Quy định số 263 trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, là căn cứ hữu hiệu để cấp ủy các cấp đối chiếu, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng vi phạm từ khi có Quy định 263 được xác định rõ hơn về nội dung lỗi vi phạm và mức độ vi phạm.

Đề cập đến lý do cần phải sử đổi, bổ sung Quy định 263 về xử lý tổ chức đảng vi phạm, đồng chí Tô Quang Thu cho biết, trước nhu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới, Quy định 263 đã bộc lộ một số tồn hạn chế, bất cập, đó là: Một số điều trong Quy định còn có hình thức xử lý kỷ luật chưa tương xứng với thực tế vi phạm của tổ chức đảng; chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng có hành vi bao che cho đảng viên tham nhũng hoặc liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các vụ việc, vụ án tham nhũng mà các cơ quan tiến hành tố tụng, thanh tra, kiểm toán đang xử lý hoặc đã kết thúc xử lý; một số quy định chưa đủ rõ, còn hiểu khác nhau nên quá trình thi hành kỷ luật còn lúng túng; một số nội dung vi phạm của tổ chức đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện 5 nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng còn gặp nhiều khó khăn và chưa thống nhất...

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, 14 ý kiến tham luận đều đồng tình với nội dung sửa đổi, bổ sung của Dự thảo, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến thời hiệu xử lý kỷ luật phù hợp với nhiệm kỳ của tổ chức đảng; trách nhiệm của người đứng đầu, cũng như của mỗi đảng viên trong tổ chức đảng khi tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật...

Tống Văn