Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý”

24/05/2019 | 13:43 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 24-5-2019, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Đề tài "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý (cấp Trung ương và cấp tỉnh)” do đồng chí Nghiêm Phú Cường, Uỷ viên UBKT Trung ương - Chủ nhiệm Đề tài chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu khoa học các ban Đảng Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo một số UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; đại diện các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương; các nhà khoa học tham gia Đề tài.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Ủy viên UBKT Trung ương, phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nghiêm Phú Cường nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của việc kê khai tài sản và công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản của cán bộ, công chức nói chung và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản giúp các cấp ủy, tổ chức đảng có sơ sở làm rõ ưu, khuyết điểm, vi phạm, nguyên nhân, làm rõ đúng sai, có hay không có vi phạm để xem xét, nhận xét, đánh giá, kết luận một cách khách quan, chính xác về việc kê khai tài sản của cán bộ diện cấp ủy quản lý; đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực... góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong phòng, chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản - bảo đảm kiểm soát tài sản, thu nhập cũng như biến động về tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý luôn là giải pháp quan trọng trong tổng thể các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Qua đó phát hiện những dấu hiệu vi phạm để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự tẩu tán tài sản, thu nhập và cuối cùng là có thể thu hồi tài sản đó khi chứng minh được mối quan hệ với hành vi tham nhũng.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên UBKT Trung ương  phát biểu tại Hội thảo.

Các ý kiến phát biểu, tham luận tại Hội thảo đều thống nhất đánh giá cao kết quả nghiên cứu bước đầu của Đề tài, đồng thời cho rằng công tác kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý là vấn đề còn khá mới mẻ, là vấn đề khó nhưng rất nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay. Các ý kiến đã tập trung phân tích, kiến nghị Đề tài cần làm rõ cơ chế phối hợp cung cấp thông tin giữa các quan chức năng trong quá trình kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ; cơ chế kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản...

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nghiêm Phú Cường thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Đề tài.  

Tống Văn