Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

14/01/2021 | 21:04 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 14-1, Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện Thường trực Hội đồng, Ban Thư ký và Văn phòng Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí thành viên và tổ thư ký Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương.  

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Bám sát định hướng của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và kế hoạch, chương trình công tác của Cơ quan năm 2020, công tác nghiên cứu và quản lý khoa học của Cơ quan UBKT Trung ương tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Bộ phận Thường trực của Hội đồng thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các Ban Chủ nhiệm đề tài, đề án triển khai thực hiện việc nghiên cứu và thanh quyết toán theo tiến độ. Đến nay, 3 đề tài, đề án của năm 2019 đã nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện Hồ sơ gửi Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương xem xét nghiệm thu chính thức; 5 đề tài, đề án đang triển khai. Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương cũng tổ chức thành công các cuộc Hội thảo khoa học liên quan đến 3 đề tài cấp Bộ, Đề tài độc lập cấp Nhà nước và 1 chuyên đề; phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật biên tập, xuất bản 2 cuốn sách. Thành viên của Hội đồng trực tiếp xây dựng và tham gia ý kiến vào dự thảo nội dung các quy định quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định ban hành theo thẩm quyền. Hoạt động của Hội đồng dần đi vào nền nếp, huy động được các đồng chí lãnh đạo Cơ quan, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham gia thực hiện các đề tài, đề án.

Tại hội nghị, thành viên Hội đồng Khoa học Cơ quan trao đổi thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại để tháo gỡ trong thời gian tới. Hội đồng cũng thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021, tập trung vào việc xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch nghiên cứu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch nghiên cứu công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giai đoạn 2021-2025; hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở năm 2020 và 2021. Đồng thời, tổ chức đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu năm 2022; chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học và làm tốt công tác tuyên truyền, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học; tham mưu xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; nghiên cứu, đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu vào thực tiễn…

Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhất trí với báo cáo kết quả năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng Khoa học Cơ quan. Đồng chí cũng đề nghị Hội đồng khoa học Cơ quan bám sát sự chỉ đạo, kế hoạch, chương trình công tác của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và UBKT Trung ương để triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm 2021 đổi mới, chất lượng, hiệu quả.

Minh Ngọc