Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2018

17/04/2018 | 13:43 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 17-4-2018, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường trực Đảng ủy Khối, các đồng chí làm công tác tuyên giáo của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Sau phát biểu chào mừng của đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viên Báo chí và Tuyên truyền, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề: Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội - Những vấn đề đặt ra đối với Ngành Tuyên giáo hiện nay; Công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa giai đoạn hiện nay; Những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng khi thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong các cơ quan Trung ương... Các chuyên đề đều được các giảng viên chuẩn bị kỹ, nội dung phong phú, thiết thực đối với các đồng chí làm công tác tuyên giáo. Tại Hội nghị, các đại biểu tiếp thu và tham gia thảo luận làm phong phú thêm nội dung các chuyên đề./.

Phương Ngọc