Hội nghị cụm thi đua khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018

05/01/2019 | 15:04 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 5-1-2019, tại thành phố Đà Nẵng, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị cụm thi đua đối với UBKT 13 tỉnh uỷ, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018. Các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Huy Nhiệt, Vụ trưởng Vụ Địa phương V, UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên UBKT Trung ương: Hà Quốc Trị, Võ Thái Nguyên cùng đại diện Thường trực UBKT, lãnh đạo Văn phòng UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực.

Đồng chí Hoàng Văn Trà phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà nêu rõ: Hưởng ứng phong trào thi đua do UBKT Trung ương phát động, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy cả nước nói chung, Cụm thi đua khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua. Các nhiệm vụ, đặc biệt là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm triển khai thực hiện; nhiều UBKT đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới cách một cấp có hiệu quả, tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa, phòng, chống cũng như xử lý triệt để những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Việc tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng tương ứng với các tiêu chí chấm điểm thi đua theo Quy định 828 của UBKT Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng được UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực thực hiện nghiêm túc. Quá trình triển khai công tác thi đua, bình xét chấm điểm thi đua của Cụm thi đua khu vực miền Trung - Tây Nguyên dựa trên việc chấm điểm thi đua bảo đảm tính khách quan, chính xác, công bằng, đồng bộ, kịp thời và được sự thống nhất cao của UBKT các tỉnh ủy, thành ủy.

Qua kết quả thi đua, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy có dịp nhìn nhận kỹ hơn về kết quả công tác đã thực hiện; và rút ra bài học kinh nghiệm từ những địa phương, đơn vị khác trong khu vực. Việc tổ chức Hội nghị cụm thi đua nhằm tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc hơn việc triển khai chấm điểm thi đua hằng năm phục vụ cho công tác bình xét thi đua nhiệm kỳ hoặc đột xuất của Ngành. Đồng thời, tiếp tục tập hợp ý kiến về những bất cập, tồn tại trong tiêu chí chấm điểm thi đua  để kiến nghị, đề xuất UBKT Trung ương xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Trong năm 2018, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy cụm thi đua khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã cố gắng, nỗ lực thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Nổi bật là, UBKT các địa phương chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm và các vấn đề nổi cộm, bức xúc. Cụ thể, UBKT một số địa phương đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng, đảng viên đúng quy định, kịp thời, dứt điểm; công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cấp ủy viên được chú trọng và mở rộng... Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn, củng cố UBKT, cơ quan UBKT; đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ kiểm tra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. 

Tại Hội nghị, đã có 7 ý kiến thảo luận, đóng góp về công tác bình xét thi đua, khen thưởng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chú trọng chất lượng, hiệu quả trong chấm điểm thi đua...

Tin, ảnh: Lương Đức