Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

31/12/2020 | 22:57 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 31-12-2020, tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, ban, bộ, ngành và 800 lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Báo cáo tổng kết khẳng định, trong năm 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, tập trung đối với các sai phạm liên quan việc thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc; tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí. Quy hoạch báo chí được triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ; năm 2020 cả nước hiện có 779 cơ quan báo chí, giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019. Các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp, đội ngũ phóng viên, nhà báo được tăng cường bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong tình hình mới. Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của quần chúng nhân dân. Báo chí đã góp phần tích cực cùng các ngành, các cấp và cả nước thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội trong nước và quốc tế. Công tác quy hoạch quản lý báo chí đã có sự chuyển biến tích cực; trong thời gian tới song song với việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy hoạch, cần tiếp tục đánh giá, rà soát điều chỉnh để tạo điều kiện cho báo chí phát triển.  

Phát biểu kết luận  hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong năm 2020, báo chí luôn đi đầu trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; thông tin truyên truyền sâu sắc, nổi bật về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Việc góp ý vào các văn kiện dự thảo trình Đại hội XIII của Đảng đã được các cơ quan báo chí chủ động thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và cả xã hội. Công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch có chuyển biến rõ nét, nhất là thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được báo chí phản ánh sinh động, hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng quản lý báo chí, công tác Hội nhà báo có chuyển biến tích cực theo hướng chủ động, kịp thời, bám sát thực tiễn, kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, nhất là việc thực hiện tôn chỉ mục đích, đưa thông tin sai sự thật, không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc. Việc triển khai quy hoạch  phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã cơ bản đúng phương án và lộ trình đề ra vì mục tiêu chung xây dựng một nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại và lành mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ rõ công tác báo chí năm 2020 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần phải nghiêm túc khắc phục; một số cơ quan báo chí chậm đổi mới, chưa theo kịp tình hình phát triển hiện nay. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động báo chí chưa thường xuyên, liên tục, kết quả xử lý chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi sai phạm; tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan báo chí vẫn tiếp diễn mặc dù đã được nhắc nhở, tình trạng liên kết chi phối nội dung hoạt động báo chí đã được nhận diện, chỉ ra nhưng khắc phục chưa hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí chưa được coi trọng đúng mức...

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Cờ Thi đua, Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác thông tin tuyên truyền báo chí năm 2020./.

Hải Hà