Hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 và bình xét thi đua, khen thưởng nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948-2018) các tỉnh ủy, thành ủy Khu vực đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ

02/07/2018 | 16:52 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 2-7-2018, tại tỉnh Hưng Yên, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 và bình xét thi đua, khen thưởng nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948-2018) các tỉnh ủy, thành ủy Khu vực đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; chủ nhiệm UBKT, chánh văn phòng cơ quan UBKT 12 tỉnh, thành ủy Khu vực. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cùng tham dự Hội nghị.

Đồng chí Tô Quang Thu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu biểu dương kết quả công tác kiểm tra, giám sát UBKT các cấp trong Khu vực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. UBKT các cấp trong Khu vực đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương phù hợp với từng địa phương; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua việc phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách, theo dõi địa bàn, lĩnh vực; đã ban hành và thực hiện Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực, gắn trách nhiệm của cán bộ theo dõi địa bàn với tình hình vi phạm của địa phương, đơn vị phụ trách, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, kịp thời báo cáo với UBKT các vấn đề phức tạp nảy sinh...

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong Khu vực đã kiểm tra 6.982 tổ chức đảng và 15.996 đảng viên (trong đó có 5.583 cấp ủy viên các cấp); kết luận 89 tổ chức đảng và 197 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 48 đảng viên. Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra là: Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Thái Bình.

UBKT các cấp trong Khu vực kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 447 tổ chức đảng và 1.588 đảng viên (tăng 46% tổ chức đảng, 33% đảng viên so với cùng kỳ năm 2017). Nội dung kiểm tra chủ yếu: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra kết luận 283 tổ chức đảng và 1.173 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 48 tổ chức và 584 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 35 tổ chức, 469 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với gần 5.000 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 492 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật 9 đảng viên; tiếp nhận gần 2.000 đơn thư tố cáo, phản ánh tổ chức đảng, đảng viên, trong đó đã giải quyết gần 400 trường hợp.

Các đại biểu đã thảo luận về kết quả, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong thời gian tới. Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948-2018), Hội nghị đã bình xét thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trong Khu vực, chọn ra các đơn vị xuất sắc đề nghị UBKT Trung ương tặng Cờ và Bằng khen.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu đã triển khai Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống tham nhũng.

Phương Thúy