Hà Tĩnh: Năm 2018 đảng viên bị xử lý kỷ luật giảm nhưng tính chất vi phạm nghiêm trọng tăng

10/01/2019 | 14:22 PM

Xem với cỡ chữ

Trong năm 2018, các tổ chức đảng có thẩm quyền ở Hà Tĩnh triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều đảng viên vi phạm trên các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, tài chính ngân sách; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; chính sách dân số - kế hoạch gia đình… Đã thi hành kỷ luật 548 đảng viên (giảm 69 đảng viên, 11,5%) bằng các hình thức: Khiển trách 438; cảnh cáo 75; cách chức 7; khai trừ ra khỏi Đảng 28 trường hợp. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật, có 90 cấp uỷ viên các cấp (huyện uỷ viên và tương đương 9; đảng ủy viên 43, chi ủy viên 38 đồng chí).

Cấp thi hành kỷ luật gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy 1; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 10; huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ và tương đương 47; ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện 47; đảng uỷ cơ sở 69; chi bộ 374 đảng viên.

Điều đáng quan tâm là trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 19 trường hợp bị xử lý pháp luật phải khai trừ ra khỏi Đảng (có 1 đồng chí chủ tịch UBND huyện), tăng 15 trường hợp so với năm 2017; ngoài ra còn có 5 đồng chí chủ tịch UBND xã, 1 đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có vi phạm trong quản lý đất đai bị cách chức; 1 đồng chí nguyên chủ tịch UBND huyện, 2 đồng chí chủ tịch UBND xã, 2 đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài các trường hợp đã xử lý kỷ luật nêu trên, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đang xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với 1 đồng chí Tỉnh uỷ viên, 1 đồng chí huyện uỷ viên, chủ tịch UBND xã vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính ngân sách và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Những đơn vị xem xét, thi hành kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm, đó là các huyện Hương Sơn, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà và thị xã Kỳ Anh.

                                                                   Nguyễn Văn Lựu

Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Tĩnh