Hà Tĩnh: Kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bằng

15/01/2020 | 10:54 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 14-1-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà, nhiệm 2010 - 2015 và đồng chí Phan Đình Cương, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà.

Sau khi xem xét đề nghị của UBKT Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 29 và tự kiểm điểm của tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy:

1. Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà, nhiệm kỳ 2010 - 2015, ban hành một số chủ trương về giao đất làm nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức không đúng quy định của Đảng và Nhà nước; thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để nhiều tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà, nhiệm kỳ 2010 - 2015, cùng với vi phạm của các tập thể, cá nhân liên quan đã để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

2. Đồng chí Phan Đình Cương, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Thạch Bằng các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020; thiếu trách nhiệm, làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Vi phạm của đồng chí Phan Đình Cương gây hậu quả rất nghiêm trọng, để lại hệ lụy khó khắc phục, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và giảm sút uy tín cá nhân đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Phan Đình Cương./.

PV